Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


BEPR MOBIL Objednávka aplikace BEPR Mobil

Jméno:
Další sdělení:
Příjmení:
Titul:
Mobil:
E-mail:
   
Fakturační údaje:
Název firmy:
Telefon:
IČ:
DIČ:
Ulice a číslo:
Město:
PSČ:
E-mail:

Objednáváme roční předplatné aplikace BEPR Mobil za cenu 1.499 Kč včetně DPH.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně v souladu s platnými právními předpisy.


    

Nápověda

Pro objednávku přístupu do aplikace BEPR Mobil vyplňte Vaše údaje. Na Vámi uvedenou emailovou adresu Vám zašleme zálohovou fakturu. Po uhrazení faktury Vám zašleme emailem povolení přístupu do aplikace a daňové doklady k zálohové faktuře.

Po uplynutí doby předplaceného přístupu, se můžete rozhodnout, jestli budete aplikaci nadále využívat. Zálohovou fakturu na další období buď uhradíte a přístup Vám bude prodloužen nebo fakturu neuhradíte a přístup Vám bude ukončen.