Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Často kladené otázky ke kurzům a zkouškám

Jaké doklady musím dodat, když chci absolvovat zkoušku OZO v prevenci rizik a získat Osvědčení?
Doklad o odborné praxi v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku, v případě, že máte vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále maturitní vysvědčení.

Kde se koná přípravný kurz a zkouška OZO v prevenci rizik?
Místo konání je na adrese: Archeologická 1884/2, Praha 5.

Jak probíhá přípravný kurz ke zkoušce OZO v prevenci rizik?
1. den – příprava na písemnou / testovou zkoušku,
2. den – příprava na ústní zkoušku,
3. den – počítačové zpracování prevence rizik (seznámení pro písemnou práci).

Když chci absolvovat zkoušku Odborně způsobilé osoby v prevenci rizik k získání Osvědčení, musím jít na přípravný kurz?
Přípravný kurz absolvovat nemusíte, ale v rámci úspěšného absolvování zkoušky kurz doporučujeme, můžeme Vám dodat písemné a ústní testové otázky za cenu 1.500,- Kč s DPH.

Kam mám poslat doklady o praxi a vzdělání?
Kopie dokladů zašlete na email: petra@bepr.cz nebo obyčejnou poštou na adresu: BEPR s.r.o., Láz 252, 262 41 Bohutín.

Je ke kurzu a zkoušce ještě nějaký bonus zdarma?
Ano, ke kurzu a zkoušce dodáváme zdarma informační a kontrolní software BEPR, včetně 6 -ti měsíců aktualizací a včetně služby Databáze BEPR on-line, také na 6 měsíců. Se softwarem BEPR Vás na kurzu seznámíme a můžete si s jeho pomocí zpracovat písemnou práci ke zkoušce.