Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Nabídka přípravných / konzultačních třídenních kurzů

TŘÍDENNÍ PŘÍPRAVNÉ KONZULTAČNÍ KURZY v prevenci rizik v oblasti BOZP ke zkoušce podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zveme Vás na třídenní kurz, týkající se získání odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento konzultační kurz je určen pro zkušené odborníky s praxí.

Účastníci konzultačního kurzu a následné zkoušky k získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik musí splňovat tyto požadavky zákona č.309/2006 Sb.:

§ 10

(1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je
a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
b) odborná praxe v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
c) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti (§ 20).
(2) Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.

TERMÍNY TŘÍDENNÍCH KONZULTAČNÍCH KURZŮ PRO ROK 2022:

07. až 09. června 2022
12. až 14. července 2022
02. až 04. srpna 2022
06. až 08. září 2022
04. až 06. října 2022
01. až 03. listopadu 2022
06. až 08. prosince 2022

TERMÍNY TŘÍDENNÍCH KONZULTAČNÍCH KURZŮ PRO ROK 2023:

03. až 05. ledna 2023
07. až 09. února 2023
07. až 09. března 2023
04. až 06. dubna 2023
02. až 04. května 2023
06. až 08. června 2023
10. až 12. července 2023
01. až 03. srpna 2023
05. až 07. září 2023
03. až 05. října 2023
07. až 09. listopadu 2023
05. až 07. prosince 2023

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Místo konání kurzu: Archeologická 1884, 155 00 Praha 5 - Lužiny

Popis cesty: metrem trasa „B“ směr Zličín – výstup na stanici LUŽINY – za výstupními turnikety uvnitř skleněné haly vpravo – venku směr vpravo přes malé parkoviště – stoupající ulice Archeologická – po 5 minutách chůze první panelák vlevo – čtvrtý vstup č.p. 1884 – první zvonek vlevo dole BEPR s telefonkem

Ubytování: zajišťuje si účastník, na vyžádání Vám zašleme kontakt na ubytování v blízkosti učebny

Stravování: v polední přestávce občerstvení

Časový rozvrh kurzu: od 10.00 do 16.00 hodin
1. den – příprava na písemnou / testovou zkoušku
2. den – příprava na ústní zkoušku
3. den – počítačové zpracování prevence rizik (seznámení pro písemnou práci)

Uvedený postup při kurzu je určen záměrně, protože počet předpisů, z nichž jsou otázky sestaveny, by nebylo možno probrat a kurz by byl kontraproduktivní a způsobil by pouze chaotický stav, místo zaměření se na zdárné zvládnutí látky ke zkoušce.

Testové i ústní otázky jsou na kurzu prokonzultovány a s poznámkami předány uchazečům ke studiu / přípravě ke zkoušce. Uchazeči jsou seznámeni s podrobnostmi k provedení Písemné práce. Podrobné informace je možno čerpat z plných znění právních a ostatních předpisů přes vyhledávání v počítačovém softwaru BEPR Komplet. Software si stáhnete jako studijní materiál zdarma po uhrazení kurzu a zkoušky. Pro aktivaci softwaru Vám bude zaslán návod s Licenčním číslem.

Registrace účastníků: od 9.45 do 10.00 hodin první den kurzu

Zvýhodnění:
- občerstvení
- počítačový software BEPR Komplet je poskytnut jako studijní materiál. Tento informační – kontrolní – pracovní počítačový software systémové prevence rizik BEPR Komplet může absolvent využít pro přípravu k závěrečnému ověření znalostí, ale i jako zázemí při své činnosti a to nejenom u svého potenciálního zaměstnavatele, ale i při výkonu činnosti na ŽL.
- zaučení softwaru BEPR Komplet
- aktualizace softwaru BEPR Komplet na 6 měsíců
- přístup do mobilní aplikace BEPR Mobil na 6 měsíců
- přístup do Databáze BEPR on-line na 6 měsíců (Databáze BEPR on-line možno použít na počítači s připojením na internet po celé ČR)

Bližší informace o informačním, kontrolním a pracovním počítačovém softwaru systémové prevence rizik BEPR Komplet najdete ZDE.

Cena přípravného kurzu: 5.690,- Kč včetně DPH. Daňový doklad vystavíme po uhrazení zálohové faktury, kterou Vám zašleme emailem po obdržení Vaší objednávky přípravného kurzu. Platba musí být připsána na účet držitele akreditace nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. V opačném případě nebude účastník registrován a bude přesunut na nejbližší další termín kurzu.

Na základě přihlášky Vám bude potvrzeno zařazení do kurzu. O zahájení studia Vás vyrozumíme pozvánkou.

Závaznou přihlášku je možno zrušit nejpozději 14 dnů před zahájením studia, v pozdějším termínu bude účtován storno poplatek ve výši 2.420,- Kč včetně DPH.

Manažerka kurzu: Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz