Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Nabídka jednodenního školení vyhlášky č. 50/1978 Sb. a přezkoušení

JEDNODENNÍ ŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍ DLE VYHLÁŠKY Č. 50/1978 Sb.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Zveme Vás na jednodenní školení a přezkoušení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

POPIS:

Školení dle jednotlivých paragrafů (§ 5 - 8, § 10) vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Seznámení s předpoklady a požadavky pro dosažení jednotlivých stupňů kvalifikace.
Výklad legislativních předpisů pro bezpečnost elektrických zařízení.
Výklad bezpečnostních předpisů pro činnosti na elektrických zařízeních.
Výklad souvisejících technických předpisů a norem.
První pomoc při úrazu elektrickou energií.
Přezkoušení: písemný test, ústní pohovor

POŽADOVANÉ DOKLADY KE ZKOUŠCE:

Kopie dokladu o ukončeném elektrotechnickém vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom).
Doklad o dosažené praxi (potvrzení zaměstnavatele, čestné prohlášení).
Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

TERMÍN ŠKOLENÍ A ZKOUŠKY PRO ROK 2022:

13. dubna 2022
18. května 2022
15. června 2022

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Časový rozvrh kurzu: od 08.00 do 15.00 hodin

Cena školení a zkoušky:

Školení a zkouška z Cena s DPH
vyhlášky č. 50/1978 Sb. - § 5 1.452,- Kč
vyhlášky č. 50/1978 Sb. - § 6 1.452,- Kč
vyhlášky č. 50/1978 Sb. - § 7 1.573,- Kč
vyhlášky č. 50/1978 Sb. - § 8 1.573,- Kč
vyhlášky č. 50/1978 Sb. - § 10 2.057,- Kč

Dále Vám nabízíme školení dle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., pro osoby bez elektrotechnického vzdělání. V případě zájmu školíme dle domluvy. Cena je 1.573 Kč včetně DPH. Objednávky na kontaktní osobu: Jana Špryslová, tel.: 724 802 678, e-mail: jana@bepr.cz.

Daňový doklad vystavíme po uhrazení zálohové faktury, kterou Vám zašleme emailem po obdržení Vaší objednávky kurzu. Platba musí být připsána na účet nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. V opačném případě nebude účastník registrován a bude přesunut na nejbližší další termín kurzu.

Na základě přihlášky Vám bude potvrzeno zařazení do kurzu emailem. O zahájení studia Vás vyrozumíme pozvánkou.

Závaznou přihlášku je možno zrušit nejpozději 14 dnů před zahájením studia, v pozdějším termínu bude účtován storno poplatek ve výši 726,- Kč včetně DPH.

Manažerka kurzu: Jana Špryslová, tel.: 724 802 678, e-mail: jana@bepr.cz