Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Nabídka přípravných / konzultačních třídenních kurzů on-line

TŘÍDENNÍ PŘÍPRAVNÉ ON-LINE KONZULTAČNÍ KURZY v prevenci rizik v oblasti BOZP ke zkoušce podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zveme Vás na třídenní on-line kurz, týkající se získání odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento konzultační kurz je určen pro zkušené odborníky s praxí.

Účastníci konzultačního on-line kurzu a následné zkoušky k získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik musí splňovat tyto požadavky zákona č.309/2006 Sb.:

§ 10

(1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je
a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
b) odborná praxe v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
c) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti (§ 20).
(2) Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.

TERMÍNY TŘÍDENNÍCH KONZULTAČNÍCH KURZŮ PRO ROK 2021:

07. až 09. září 2021
05. až 07. října 2021
02. až 04. listopadu 2021
07. až 09. prosince 2021

TERMÍNY TŘÍDENNÍCH KONZULTAČNÍCH KURZŮ PRO ROK 2022:

04. až 06. ledna 2022
01. až 03. února 2022
01. až 03. března 2022
05. až 07. dubna 2022
03. až 05. května 2022
07. až 09. června 2022
12. až 14. července 2022
02. až 04. srpna 2022
06. až 08. září 2022
04. až 06. října 2022
01. až 03. listopadu 2022
06. až 08. prosince 2022

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Místo konání kurzu: Vámi volitelný

Stravování: občerstvení, kávu, čaj a pití si bohužel budete muset zajistit sami

Časový rozvrh kurzu: od 10.00 do 14.00 hodin
1. den – příprava na písemnou / testovou zkoušku
2. den – příprava na ústní zkoušku
3. den – popis počítačového zpracování prevence rizik (seznámení pro písemnou práci)

Uvedený postup při kurzu je určen záměrně, protože počet předpisů, z nichž jsou otázky sestaveny, by nebylo možno probrat a kurz by byl kontraproduktivní a způsobil by pouze chaotický stav, místo zaměření se na zdárné zvládnutí látky ke zkoušce.

Testové i ústní otázky jsou na kurzu prokonzultovány a emailem zaslány uchazečům ke studiu / přípravě ke zkoušce. Uchazeči jsou seznámeni s podrobnostmi k provedení Písemné práce. Podrobné informace je možno čerpat z plných znění právních a ostatních předpisů přes vyhledávání v počítačovém softwaru BEPR Komplet. Software si stáhnete jako studijní materiál zdarma po uhrazení kurzu a zkoušky. Pro aktivaci softwaru Vám bude zaslán návod s Licenčním číslem.

Registrace účastníků: od 9.55 do 10.00 hodin první den kurzu

Zvýhodnění:
- počítačový software BEPR Komplet je poskytnut jako studijní materiál. Tento informační – kontrolní – pracovní počítačový software systémové prevence rizik BEPR Komplet může absolvent využít pro přípravu k závěrečnému ověření znalostí, ale i jako zázemí při své činnosti a to nejenom u svého potenciálního zaměstnavatele, ale i při výkonu činnosti na ŽL.
- zaučení softwaru BEPR Komplet
- aktualizace softwaru BEPR Komplet na 6 měsíců
- přístup do mobilní aplikace BEPR Mobil na 6 měsíců
- přístup do Databáze BEPR on-line na 6 měsíců (Databáze BEPR on-line možno použít na počítači s připojením na internet po celé ČR)

Bližší informace o informačním, kontrolním a pracovním počítačovém softwaru systémové prevence rizik BEPR Komplet najdete ZDE.

Cena přípravného kurzu: 5.690,- Kč včetně DPH. Daňový doklad vystavíme po uhrazení zálohové faktury, kterou Vám zašleme emailem po obdržení Vaší objednávky přípravného kurzu. Platba musí být připsána na účet držitele akreditace nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. V opačném případě nebude účastník registrován a bude přesunut na nejbližší další termín kurzu.

Na základě přihlášky Vám bude potvrzeno zařazení do kurzu. O zahájení studia Vás vyrozumíme pozvánkou.

Závaznou přihlášku je možno zrušit nejpozději 14 dnů před zahájením studia, v pozdějším termínu bude účtován storno poplatek ve výši 2.420,- Kč včetně DPH.

Kontaktní osoba: Jana Špryslová, tel.: 724 802 678, e-mail: jana@bepr.cz