Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


SOFTWARE BEPR 7 Novinky v software BEPR 7 Komplet

Rádi bychom Vám zdarma nabídli v ceně aktualizací novou verzi software BEPR 7 Komplet, která je vylepšena a rozšířena o následující možnosti. Aktuální verze software obsahuje všechny verze software minulých.

Verze 7.1.6 ze dne 22.01.2020
- Nové: při aktualizaci databází z internetu zobrazen barometr a procenta zkopírovaných databází
- Nové: v pravém horním rohu obrazovky se Vám zobrazí info o vyhledávání v Seznamu problematik a Info lhůtníku
- Nové: po kliknutí v levém dolním rohu na Video návody software BEPR spustíte kliknutím ZDE, se spustí webová stránka s video návody
- Nové: v levém dolním rohu info o přístupu do aplikace BEPR Mobil a přístupu do Databáze BEPR online
- Nové: po kliknutí v levém dolním rohu doobjednání aplikace BEPR Mobil s odkazem na webou objednávku
- Nové: po kliknutí v levém dolním rohu doobjednání Databáze BEPR online s odkazem na webou objednávku
- Nové: při startu software info o nastavení software BEPR, aplikace BEPR Mobil a Databáze BEPR online
- Oprava: v části Lhůtník - Termínové povinnosti a kliknutím na Nový termín vyhledáním z databáze termínů BEPR a zápisem do Hledaného textu opravena chyba
- Oprava: ve Vypisování tiskopisů v Lékařské prohlídce rozšířen zápis z 30 znaků na 100
- Oprava: při aktualizaci databází z CD barometr rozšířen
- Oprava: Průvodce programem BEPR

Verze 7.1.5 ze dne 20.05.2019
- Nové: na ploše vlevo dole odkaz na video návody
- Nové: na ploše jednotlivé video návody
- Nové: vytvoření obsahu projektu při ukončení Sestavení nastaveného projektu
- Nové: obsah projektu se nevytváří v Práce s nastaveným projektem
- Oprava: šířka a velikost písma na ploše
- Oprava: info o opětovném spuštění software
- Oprava: aktualizace sbírek zákonů na CD
- Oprava: aktualizace sbírek zákonů z CD

Verze 7.1.4 ze dne 02.01.2019
- Nové: tipy pro práci se softwarem BEPR při spuštění software
- Nové: tipy pro práci se softwarem BEPR v nabídkovém menu
- Nové: barevné tiskové výstupy

Verze 7.1.3 ze dne 26.11.2018
- Nové: spuštění v adresáři Program Files
- Oprava: sestavení a vymazání rizika
- Oprava: reaktivace licenčního čísla
- Oprava: změna vstupního hesla

Verze 7.1.2 ze dne 20.06.2018
- Nové: přidány OOPP do Databáze BEPR on-line
- Nové: přidány Profese do Databáze BEPR on-line
- Oprava: vstup do registrace Databáze BEPR on-line
- Oprava: aktualizace databází přes FTP a HTTP servery
- Oprava: Přenos zálohovaného projektu do počítače - doplněné položky
- Oprava: Konfigurace - nastavení počtu dnů pro kontrolu lhůtních povinností při spuštění software

Verze 7.1.1 ze dne 15.12.2017
- Nové: přidána databáze OOPP (Ochranné pracovní prostředky)
- Nové: přidána databáze Profesí (k jednotlivým profesím jsou přiřazeny problematiky)
- Nové: v nabídkovém menu Infosystém - Seznam problematik, přidán klik OOPP a klik Profese
- Nové: aktualizace rozšířeny o OOPP a Profese
- Nové: při sestavování problematik do projektu, se vypisují zvolené problematiky v projektu
- Nové: při sestavování problematik do projektu, je pro sestavení projektu nápomocna databáze profesí
- Nové: povolení / zakázání nabídkového menu na ploše přes Data - Konfigurace - Zakázat zobrazení nabídkového menu na ploše při spuštění programu BEPR
- Oprava: aktualizace přes servery proxy
- Oprava: rozložení nabídkového menu na ploše
- Oprava: aktualizace nastaveného projektu

Verze 7.1.0 ze dne 25.05.2017
- Nové: vypisování tiskopisů - nabídkové menu pro vypisování tiskopisů obsahuje: Vložit osobu do tiskopisu, Načíst tiskopis z databáze, Nastavit nový tiskopis, Uložit tiskopis, Vymazat tiskopis, Tisk tiskopisu, Ukončení
- Nové: v seznamu problematik přidělané kliky ke souvstažným databázím: Termínové povinosti, Sbírky zákonů s PDF přílohami, Předpisy / Osnovy školení, Písemnosti - doklady - dokumentace, Prohlídky - kontroly - revize, Kvalifikace pro výkon profese, Opakovaná školení, Rizika s opatřeními, Tiskopisy
- Nové: nabídkové menu software BEPR pro přehlednost na celé obrazovce
- Nové: spuštění Průvodce programem BEPR, po spuštění software BEPR
- Nové: aktivace a deaktivace nabídkového menu software BEPR při spuštění Průvodce programem BEPR
- Nové: rozšíření položek Průvodce programem BEPR
- Nové: při spuštění software BEPR kontrola termínových povinností ve všech projektech
- Nové: povolení a zakázání kontroly termínových povinností ve všech projektech po spuštění BEPRu v nabídkovém menu DATA - Konfigurace - v Nastavení při práci s termíny Povolit / Zakázat a nastavení délky kontrolovaných dnů
- Nové: info o neaktualizovaných databázích
- Nové: převedení osob ze staré verze prg do nové verze prg
- Nové: záloha tiskopisů pro vypisování
- Nové: přenos tiskopisů pro vypisování do počítače
- Nové: záloha adresáře osob
- Nové: přenos adresáře osob do počítače
- Nové: automatické vytvoření spouštěcí ikony na ploše obrazovky
- Nové: info o zaregistrování do Databáze BEPR online
- Nové: objednávka aktualizací po ukončení uhrazených aktualizací
- Nové: reaktivace software BEPR
- Nové: při ukončení software BEPR info o spuštěném Průvodci programem BEPR
- Oprava: okno Průvodce programem BEPR na šířku
- Oprava: při otevření okna v nabídkovém menu SYSTÉM PREVENCE - Nastavení projektu, aktivní řádka s právě nastaveným projektem
- Oprava: adresář osob
- Oprava: odkazy na w3 stránky BEPR
- Oprava: vytisknutí tiskopisů
- Oprava: start BEPR okna 2017
- Oprava: práce s tiskopisy
- Oprava: zadávání délky licenčního čísla
- Oprava: výpis nesplněných termínů

Verze 7.0.9 ze dne 10.05.2015
- Nové: po spuštění Průvodce programem BEPR se deaktivuje okno Registrace do Databází on-line nebo se deaktivuje okno Objednávky software v demoverzi
- Nové: po ukončení Průvodce programem BEPR se aktivuje okno Registrace do Databází on-line nebo se aktivuje okno Objednávky software v demoverzi
- Nové: webový přístup do databáze Internetová poradenská služba, byla přejmenována na Databáze BEPR on-line
- Nové: při chybném zadání vstupního hesla, informace o zaslání souboru pro obnovení hesla
- Nové: v okně nastavení projeku a v okně adresáři, rozšířené položky pro zápis názvu organizace, IČO a DIČ, pro práci s vypisováním tiskopisů
- Nové: ukončení software BEPR zavřením celého okna v pravém horní rohu
- Nové: info o nezaplacených aktualizacích formou objednávky přes webové stránky
- Nové: jiná struktura databázových položek
- Oprava: informace o povolení přístupu a datumu ukončení aktualizací a o povolení přístupu do Databází BEPR on-line
- Oprava: v nabídkovém menu Data - Odkazy na www.bepr.cz

Verze 7.0.8 ze dne 04.02.2015
- Nové: průvodce programem BEPR s přehledem pojmů
- Nové: vzdálené připojení součástí programu BEPR
- Nové: v nabídkovém menu Konfigurace - Zakázat zadávání vstupního hesla při spuštění programu
- Oprava: v nabídkovém menu Systém prevence - Nastavení projektu - Obnovit projekt v koši

Verze 7.0.7
- Nové: pojmenování položek při výpočtu rizik
- Oprava: aktualizace databází přes HTTP server

Verze 7.0.6
- Oprava: aktualizace databází přes FTP a HTTP servery
- Oprava: okno pro vytisknutí Postupu práce s programem
- Oprava: info o povolení přístupu na servery BEPR

Verze 7.0.5
- Nové: převod textů do Wordu
- Nové: barevně rozlišené kliky v oknech
- Oprava: úvodní okno s popisem programu
- Oprava: vytisknutí popisu programu
- Oprava: v nabídkovém menu Infosystém - Výběrem oblastí k problematice, opraveno zobrazení problematiky po kliknutí na název problamatiky
- Oprava: v nabídkovém menu Lhůtník - Termínové povinnosti - kliknutí na "Nový termín vyhledáním z databáze termínů BEPR" - opraveno vyhledávání v okně

Verze 7.0.4
- Nové: v nabídkovém menu Data - Záloha nastaveného projektu, název projektu rozšířen na 30 znaků
- Oprava: po spuštění programu informace o přístupu do Internetové poradenské služby
- Oprava: vyhledávání v textech

Verze 7.0.3
- Oprava: tiskový výstup v rejstříku problematik

Verze 7.0.2
- Nové: ikony BEPR v jednotlivých oknech
- Nové: odstranění min. a max. oken
- Oprava: vyhledávání v textech

Verze 7.0.1
- Nové: automatické vytváření názvů rizik při jejich tvorbě
- Nové: v nabídkovém menu Systém prevence - Nastavení projektu, přidán klik "Obnovit projekt v koši"
- Nové: info o seřazení termínů - Termíny seřazeny podle data nesplněných termínů nebo Termíny seřazeny podle abecedy
- Oprava: v nabídkovém menu Bloky - Rizika - K nastavenému projektu - jednotlivý výběr, opraven výběr při vytváření rizik v kliku "Sestavení rizik"

Verze 7.0.0
- aktualizace databází přes FTP a HTTP servery
- možnost vytisknutí na tiskárnu Využití programu systémové prevence rizik BEPR (postup při práci s programem BEPR)
- info o zaregistrování do Internetové poradenské služby, která je zdarma při zakoupení aktualizace na našich internetových stránkách
- po aktualizaci databází se provede automaticky aktualizace všech vytvořených projektů
- info o datumu ukončení předplatného aktualizace a přístupu do Internetové poradenské služby
- vyhledávání textu v položkách "Hledaný text" změněno z počátečního vyhledaného textu na zapsaný text, vyhledá zvolený text v řádce
- vytisknutí nastavené problematiky na tiskárně
- vytvoření obsahu ve vytvořeném projektu
- v práci s termíny možnosti pro vytvoření nového termínu:
1) Nový termín vyhledáním z databáze termínů BEPR - vytvoření nového termínu výběrem z databáze termínů firmy BEPR: Lhůtník – Termínové povinnosti - Nový termín vyhledáním z databáze termínů BEPR
2) Nový termín vyhledáním v projektu - vytvoření nového termínu vyhledáním v projektu: Lhůtník - Termínové povinnosti - Nový termín vyhledáním v projektu
3) Nový vlastní termín - vytvoření nového vlastního termínu: Lhůtník - Termínové povinnosti - Nový vlastní termín
- vyhledávání termínu v položkách "Hledaný text", vyhledá zvolený název termínu z databáze zpracovaných termínů firmou BEPR
- vytvoření kompletního výpisu eliminace rizik nastaveného projektu: Bloky – Rizika – K nastavenému projektu - kompletní výpis
- v blocích Písemnosti - doklady - dokumentace, Předpisy / osnovy školení, Prověrky, Prohlídky - kontroly - revize, Kvalifikace pro výkon profese, Opakované školení, odstraněny názvy odstavců v jednotlivých výpisech
- spuštění internetového prohlížeče s volbou dané internetové stránky BEPR
- Nápověda – Nápověda k programu – rozšíření o nové funkce

Verze 6.1.3
- úprava aktualizace databází přes FTP a HTTP servery
- ukončení programu přes nabídkové menu Konec - Ukončení práce s programem

Verze 6.1.2
- úprava aktualizace databází přes FTP a HTTP servery

Verze 6.1.1
- úprava aktualizace databází přes FTP a HTTP servery
- úprava vkládání licenčního čísla

Verze 6.1
- aktualizace databází přes FTP a HTTP servery
- vyhledávání textu v položce "Hledaný text" změněno z počátečního vyhledaného textu na zapsaný text
- vytvoření nového termínu výběrem z databáze termínů firmy BEPR: Lhůtník - Termínové povinnosti - Nový termín vyhledáním z databáze termínů BEPR
- vytvoření kompletního výpisu rizik nastaveného projektu: Bloky - Rizika - K nastavenému projektu - kompletní výpis
- vytisknutí nastaveného opatření k riziku
- Data - Test připojení k aktualizacím na servery BEPR
- Konfigurace - Nastavení při práci s riziky - povolení nebo zakázání volby Při vytištění míry rizika se vytisknou i poznámky k danému riziku
- Nápověda - Nápověda k programu - rozšíření o nové funkce

Verze 6.02
- nastavení proxy serveru v nabídkovém menu Data - Konfigurace programu - Nastavení aktualizace - proxy server (adresa a port)
- při spuštění programu info o Využití programu systémové prevence
- v nabídkovém menu programu Nápověda - Využití programu (info o Využití programu systémové prevence)

Verze 6.01
- úprava aktivace programu při spouštění

Verze 6.0
- nabídkové menu programu obsahuje nový blok Vypisování tiskopisů a vytisknutí, dále je rozdělen na Podle problematiky - Kompletní databáze, Podle problematiky - K nastavenému projektu, Podle tiskopisu - Kompletní databáze, Podle tiskopisu - K nastavenému projektu a Adresář jmen pro vyplnění tiskopisu
- vytváření projektu - při nastavení názvu problematiky se v pravé části okna zobrazí nastavená problematika
- k plným zněním sbírek zákonů jsou přiřazeny přílohy ve formátu PDF, které lze otevřít v programu Adobe Reader
- po nastavení problematiky se zobrazí přiřazené Sbírky zákonů a přílohy ke sbírkám zákonů ve formátu PDF, které lze otevřít v programu Adobe Reader
- výpočet rizik - k volbě Vyhledat následující riziko nová volba Vyhledat předchozí riziko, po kliknutí na Vypočti hodnotu rizika dotaz na uložení výsledku výpočtu rizika (pokuď NE, vrátíte se zpět a jednotlivé položky můžete změnit)
- rozšířena možnost aktualizace databází z CD nebo z internetu o přílohy ke sbírkám zákonů a o vypisování tiskopisů
- při aktualizací databází z CD nebo z internetu zobrazen barometr a procenta zkopírovaných databází
- výpis provedených aktualizací firmou BEPR - datum aktualizace, oblast aktualizované části, provedení (aktualizováno, nové, zrušeno) a název aktualizované položky
- při spuštění programu zjištění aktualizovaných databází a nové verze programu na serveru BEPR a případně stáhnutí aktualizací do počítače
- při ukončení programu upozornění na zálohování vytvořených projektů a vlastních databází
- možnost vytvoření zástupce na ploše pro spuštění programu BEPR
- sjednocení Informací a adres do jednoho okna
- upraveno okno Projekty v koši - projekty pro vymazání nebo obnovení v programu jsou ve stejném okně jako Nastavení projektu
- v Konfiguraci programu volba Kontrolovat nové aktualizace na serveru BEPR při spuštění programu
- při spuštění programu zjištění nesplněných termínů ve všech nastavených projektech pro kontrolu
- záloha všech projektů, termínových povinností, dokladů, kvalifikací, předpisů, vytvořených rizik, prověrek, revizí, školení, vytvořených vypsaných tiskopisů do jednoho spakovaného souboru
- přenos všech projektů, termínových povinností, dokladů, kvalifikací, předpisů, vytvořených rizik, prověrek, revizí, školení, vytvořených vypsaných tiskopisů z jednoho spakovaného souboru do programu
- vymazat zálohy jednotlivých projektů (vymazat vámi zálohované jednotlivé projekty)
- vymazat zálohy všech projektů (můžete vymazat vámi zálohované jednotlivé všechny projekty v programu nebo automaticky zálohované všechny projekty při přenosu všech projektů do programu v adresáři BAKZALOZ)
- upravené okno nápovědy
- vytvořena kompletní nápověda k programu BEPR 6.0
- změna podkladu v jednotlivých oknech
- databáze tiskopisů a formulářů jsou barevně zvýrazněny

Verze 5.1
- databáze plného znění sbírek zákonů: Kompletní databáze nebo K nastavenému projektu
- aktualizace databází sbírky zákonů přes internet a z CD
- roztažení oken na celou obrazovku
- tiskopisy a k nim přiřazené problematiky: Podle tiskopisu - kompletní databáze a Podle tiskopisu - k nastavenému projektu, které si můžete prohlédnout na obrazovce nebo vytisknout (v minulých verzích programu problematiky a k nim přiřazené tiskopisy)
- v Infosystému při nastavení problematiky se Vám v případě přiřazené sbírky toto plné znění sbírky zákonů zobrazí ve spodní části okna
- v Nastaveném projektu zobrazení výpisu projektu, přiřazených sbírek zákonů k problematikám v projektu a k nim jednotlivá plná znění sbírek zákonů
- vyhledávání ve sbírkách zákonů a vyhledávání v názvu sbírek zákonů

Verze 5.0
- pro kvalitnější a rychlejší práci s programem BEPR Win, jsme zakoupily nejnovější verzi programovacího jazyka, ve kterém je zpracován program BEPR Win
- aktualizace databází přes internet (problematiky, termínové povinnosti, tiskopisy, rizika)
- aktualizace další nových verzí programu přes internet ze serveru BEPR
- po spuštění programu informace o aktualizaci databází (v případě zastaralých databází)
- nově vytvořeny možnosti programu v nabídkovém menu Bloky - Kvalifikace pro výkon profese, Prohlídky - kontroly - revize a Školení (ve jmenovaných blocích možnost zápisu, tisku a vyhledávání)
- v nabídkovém menu Bloky vylepšeny části Písemnosti - doklady - dokumentace a Předpisy - osnovy školení (možnost zápisu, tisku a vyhledávání)
- rozšíření zálohy a přenosu projektu do počítače o Písemnosti - doklady - dokumentace, Předpisy - osnovy školení, Prověrky, Prohlídky - kontroly - revize, Kvalifikace pro výkon profese a Školení
- kontrola na opětovné spuštění programu
- při zápisu vstupního hesla do programu se zobrazují místo znaků hvězdičky
- možnost vytisknutí všech termínů s poznámkami (nastavení v konfiguraci programu)
- možnost vytisknutí všech splněných a nesplněných termínů s poznámkami (nastavení v konfiguraci programu)
- spuštění prohlížeče s internetovými stránkami BEPR
- odkaz na novinky na internetových stránkách BEPR
- spuštění poštovního klienta na posílání emailu firmě BEPR
- při vytváření výpočtu Rizik možnost přepočítání výsledku rizika
- po kliknutí myší na řádku v tabulce je celá řádka označena modrou barvou
- historie verzí programu v nabídkovém menu BEPR Win
- barometr při vytvoření a kopii projektu, Dokladů, Předpisů, Kvalifikací pro výkon profese, Revizí a Školení
- do nabídkového menu přidáno grafické zobrazení
- kontrola nesplněných termínových povinností ze všech projektů ve zvoleném období