Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


SOFTWARE BEPR 7 Obrázkový průvodce softwarem BEPR

PRŮVODCE SPUSTÍTE KLIKNUTÍM NA ZVOLENÝ OBRÁZEK.

Software BEPR slouží jako informační, kontrolní a pracovní software pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu.

Software BEPR je hojně využívaný techniky BOZP a Odborně způsobilými osobami v prevenci rizik..

Svoje si najde i každá velká či malá firma. Podívejte se, co všechno software BEPR umí.

V software BEPR můžete nejen vyhledávat informace, ale i zpracovávat projekty přímo na tělo/provozní podmínky firmy/provozoven, ohlídáte si termíny, software zpracuje osnovu školení, určí rizika, umožní jejich výpočet a nabídne opatření k jejich odstranění.

V softwaru BEPR také najdete OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky a databázi Profesí s přiřazenými výpisy povinností pro každou z profesí v softwaru BEPR.

Obrázkový průvodce slouží jako ukázka funkcí software BEPR. Průvodce obsahuje NEAKTUALIZOVANÁ DATA.