Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


SOFTWARE BEPR 7 Popis software BEPR 7 Mini

Software BEPR Mini je informační software pro oblast BOZP, Hygieny práce a PO. Mohou ho využívat Technici BOZP a pověřené osoby ve velkých i malých firmách.

Software BEPR Mini obsahuje přes 600 problematik s výpisy povinností.V problematikách najdete:

- výpisy povinností včetně plných znění sbírek zákonů
- termínové povinnosti
- písemnosti, doklady, dokumentace
- kvalifikace pro výkon profese
- tiskopisy
- ochranné pracovní pomůcky
- předpisy, osnovy školení
- prohlídky, kontroly, revize
- opakovaná školení
- rizika a opatření
- databáze profesí

V softwaru BEPR Mini je možný převod dokumentů do Wordu.

Dokumenty můžete tisknout.

Software BEPR Mini aktualizujeme každý měsíc (12 krát za rok).

Využití
Software BEPR Mini slouží pro informatiku při řešení povinností vyplývajících z legislativy (právních a ostatních předpisů) vztahujících se k jednotlivým problematikám.

Například:
- v případě pracovního úrazu vyhledáme problematiku „Úrazy a nemoci z povolání“ a postupujeme dle uvedených výpisů.
- pokud se vyskytnou problémy při skladování u regálů, vyhledáme problematiku „Skladování - regály“ a naplníme povinnosti určené výpisy ze vztahující se legislativy, atd.

K softwaru BEPR Mini, dostanete zdarma přístup do Databází BEPR on-line na našich internetových stránkách.

V Databázích BEPR online najdete stejná data jako v softwaru BEPR Mini.

Využití
Databáze BEPR online můžete využívat kdekoliv, kde je připojení k internetu – v práci, u zákazníka, kolegy, doma, atd. Jednoduše se přihlásíte na našich internetových stránkách přes vlastní uživatelské jméno a heslo.

Objednávka softwaru BEPR Mini na 12 měsíců za cenu 1.299,- Kč s DPH je možná zde: ZDE.