Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Zpracování dokumentace BOZP je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele.

Nabízíme Vám zpracování dokumentace BOZP na míru, přímo pro Vaši firmu s ohledem na činnosti Vaší firmy nebo postupy provozu.

Po úvodním prověření stávajícího stavu BOZP, Vám vypracujeme kompletní dokumentaci, kterou je povinna Vaše společnost vést a udržovat.

Dokumentaci Vám v případě potřeby budeme průběžně aktualizovat.

Cena zpracování dokumentace BOZP se sjednává dohodou, podle velikosti a požadavků Vaší firmy.

Prvotní prohlídku Vaší firmy za účelem dohody potřeb a požadavků v oblasti BOZP provedeme zdarma.

Nabízíme výkon průběžné činnosti dodavatelským způsobem v oblastech:

A) všeobecné a technické bezpečnosti práce
B) hygieny práce a ochraně zdraví
C) požárně - technické bezpečnosti

Výkon činnosti spočívá v:
 • Vykonáváme pravidelné kontroly úrovně péče o BOZP při práci a stavu technické prevence
 • Působíme jako poradní a metodický orgán ve věcech BOZP, HY, PO pro vedoucí zaměstnance objednatele
 • Provedení vstupní kontroly ve shora uvedených oblastech
 • Stanovení systému pro zajištění BOZP
 • Stanovení systému pro zajištění PO
 • Zavedení předepsané dokumentace BOZP, HY, PO
 • Vyhledáváme, posuzujeme a hodnotíme rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců objednatele
 • Návrh na zařazení prací do kategorií
 • Seznam osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP a MČDP)
 • Systém evidence pracovních úrazů
 • Druhy, systém a osnovy školení zaměstnanců z BOZP a PO
 • Zpracování seznamu termínových povinností na provozní podmínky
 • Školení vedoucích pracovníků na úseku BOZP a PO
 • Vypracování Směrnice pro řízení bezpečnosti práce na provozní podmínky
 • Vypracování Směrnice pro řízení požární ochrany na provozní podmínky
 • Vedení dokumentace pracovních úrazů
 • Vypracování provozních předpisů na provozní podmínky
a další potřebné dokumentace ze vztahujících se předpisů na provozní podmínky (zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, ostatních předpisů)

Ohledně konzultace nás kontaktujte přes objednávku vpravo nahoře na této stránce.

Kontaktní osoba: Petra Kubšová, tel.: 724 802 678, e-mail: petra@bepr.cz