Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


CENÍK

Demoverze software BEPR s neaktualizovanou ukázkovou databází, aktualizace demoverze software:

Demoverze software BEPR Cena s DPH
časově neomezeno 0,- Kč
Informační, pracovní a kontrolní software BEPR obsahuje NEAKTUALIZOVANÉ výpisy povinností, termínové povinnosti, plné znění právních předpisů (sbírky zákonů včetně příloh), rizika a opatření k eliminaci rizik, kalkulačku pro výpočet rizik, tiskopisy, tiskopisy pro vyplnění, lhůtník na hlídání termínů, převod dokumentů do Wordu, tisk dokumentů, nové demoverze softwaru. Dokumentaci si v softwaru můžete upravit podle svých potřeb.

Software BEPR včetně kompletní databáze, měsíční aktualizace a přístupu do Databáze BEPR on-line:

Délka aktualizace Cena s DPH
12 měsíců (vyzkoušení pro nové zákazníky) 2.500,- Kč
3 měsíce 1.499,- Kč
6 měsíců 2.999,- Kč
12 měsíců (sleva 999,- Kč) 4.999,- Kč
Informační, pracovní a kontrolní software BEPR obsahuje výpisy povinností, termínové povinnosti, plné znění právních předpisů (sbírky zákonů včetně příloh), rizika a opatření k eliminaci rizik, kalkulačku pro výpočet rizik, tiskopisy, tiskopisy pro vyplnění, lhůtník na hlídání termínů, převod dokumentů do Wordu, tisk dokumentů, měsíční aktualizace, nové verze softwaru a Databáze BEPR on-line. Dokumentaci si v softwaru můžete upravit podle svých potřeb. Software BEPR je k zaplaceným aktualizacím zdarma, platíte pouze aktualizace.

Vzdálené připojení technika firmy BEPR k Vašemu počítači Cena s DPH
Instalace demoverze software BEPR 0,- Kč
Instalace plné verze software BEPR 0,- Kč
Aktualizace software BEPR 0,- Kč

Databáze BEPR on-line přes www.bepr.cz s kompletními databázemi a měsíční aktualizací:

Délka přístupu Cena s DPH
3 měsíce (vyzkoušení pro nové zákazníky) 499,- Kč
3 měsíce 599,- Kč
6 měsíců 1.199,- Kč
12 měsíců 1.999,- Kč
Databáze BEPR on-line obsahuje výpisy povinností, termínové povinnosti, plné znění právních předpisů (sbírky zákonů), rizika a opatření k eliminaci rizik, tiskopisy, tisk dokumentů, možnost vyhledávání v uvedených dokumentech a měsíční aktualizace.

Kurzy a zkoušky:

Kurzy a zkoušky Popis Cena s DPH
Přípravný třídenní kurz OZO v prevenci rizik Přípravný kurz na zkoušku z odborné způsobilosti podle zák. č. 309/2006 Sb. 4.538,- Kč
Přípravný třídenní kurz a zkouška OZO v prevenci rizik Přípravný kurz na zkoušku a zkouška z odborné způsobilosti podle zák. č. 309/2006 Sb. 11.798,- Kč
Zkouška OZO v prevenci rizik Zkouška z odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb. 7.260,- Kč
Přípravný třídenní kurz a periodická zkouška OZO v prevenci rizik Přípravný kurz na periodickou zkoušku a periodická zkouška z odborné způsobilosti podle zák. č. 309/2006 Sb. 10.588,- Kč
Periodická zkouška OZO v prevenci rizik Periodická zkouška z odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb. 6.050,- Kč
Základní tříměsíční kurz Technik BOZP (39-004-M) Příprava k podnikání/zaměstnání v pracovní činnosti Technik BOZP 19.500,- Kč
Rekvalifikační tříměsíční kurz Technik BOZP (39-004-M) Příprava k podnikání/zaměstnání v pracovní činnosti Technik BOZP (rekvalifikaci hradí Úřad práce a je osvobozena od DPH) 16.115,- Kč
Ke kurzu a zkoušce dodáváme ZDARMA software BEPR včetně 6 -ti měsíců aktualizací a 6 -ti měsíčního přístupu k Databáze BEPR on-line na našich webových stránkách www.bepr.cz. Na kurzu se seznámíte s ústními i testovými otázkami ke zkoušce OZO a seznámíme Vás se softwarem BEPR s pomocí kterého si můžete zpracovat písemnou práci pro závěrečnou zkoušku. Součástí kurzu je občerstvení. V případě absolvování zkoušky bez přípravného kurzu, Vám můžeme písemné testové otázky a ústní otázky se správnými odpověďmi, včetně fotografií pro určování ritik, dodat na CD nebo emailem za cenu 1.500,- Kč včetně DPH.