Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


BEPR MOBIL Aplikace BEPR Mobil pro iOS Popis aplikace BEPR Mobil

Aplikace BEPR Mobil je informační mobilní aplikace pro BOZP, Hygienu práce, Požární ochranu a Životní prostředí. Mohou ji využívat Technici BOZP a pověřené osoby ve velkých i malých firmách. Aplikaci si jednoduše stáhnete do svého mobilního telefonu.

Aplikace BEPR Mobil obsahuje přes 650 problematik s výpisy povinností.

V problematikách najdete:
 • výpisy povinností
 • termínové povinnosti
 • plná znění sbírek zákonů
 • písemnosti, doklady, dokumentace
 • kvalifikace pro výkon profese
 • ochranné pracovní prostředky
 • předpisy, osnovy školení
 • prohlídky, kontroly, revize
 • opakovaná školení
 • rizika a opatření
 • databáze profesí

 • NOVINKY V NOVÉ VERZI 1.0.15:
  • Nabídkové menu rozšířené o:
  • - VÝBĚR TERMÍNOVÝCH POVINOSTÍ - přes 1200 termínových povinností
   - VÝBĚR SBÍREK ZÁKONŮ - přes 200 plných znění sbírek zákonů
  • Vyhledávání v problematikách následující i předchozí
  • Vyhledávání ve sbírkách zákonů následující i předchozí
  • V nabídce MOŽNOSTI - zrušení Uživatelského účtu
  PŘIHLÁŠENÍ A NABÍDKOVÉ MENU:
   Přihlášení:
   NOVINKA

  Nabídkové menu:
  NOVINKA

  Vyhledávání:


  VÝBĚR PROBLEMATIK:
   Rejstřík problematik:  Výpis povinností:
  NOVINKA


  Termínové povinnosti:  Písemnosti, doklady,
  dokumentace:


  Plná znění sbírek zákonů:   Ochranné pracovní
   prostředky:


  Rizika a opatření:  Předpisy, osnovy školení:  Prohlídky, kontroly, revize:  Opakovaná školení:  VÝBĚR TERMÍNOVÝCH POVINNOSTÍ:
   Termínové povinnosti:
   NOVINKA

  VÝBĚR PROFESÍ:
   Profese:


  Profese - problematiky:


  Profese - problematika:


  Profese - sbírky:


  Profese - sbírky - PDF:


  VÝBĚR SBÍREK ZÁKONŮ:
   Plná znění sbírek zákonů:
   NOVINKA

  Vyhledávání ve sbírkách:
  NOVINKA

  O APLIKACI:
   O aplikaci:
   NOVINKA


  O aplikaci - odkaz
  na webové stránky:


  MOŽNOSTI:
   Možnosti aplikace:
   NOVINKA


  Aplikaci BEPR Mobil aktualizujeme každý měsíc (12 krát za rok).

  Využití
  Aplikace BEPR Mobil slouží pro informatiku při řešení povinností vyplývajících z legislativy.

  Například:
  - v případě pracovního úrazu vyhledáme problematiku „Úrazy a nemoci z povolání“ a postupujeme dle uvedených výpisů.
  - pokud se vyskytnou problémy při skladování u regálů, vyhledáme problematiku „Skladování - regály“ a naplníme povinnosti určené výpisy ze vztahující se legislativy, atd.

  Aplikaci BEPR Mobil pro iOS můžete objednat ZDE za cenu 1.499 Kč s DPH na rok.