Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


NABÍDKY


Ať velká firma či malá, ať akciová společnost či živnostník, všichni mají jedno společné: musí dodržovat řadu předpisů v bezpečnosti–hygieně práce, pracovním prostředí a požární ochraně.

Řešení nabízí Informační a kontrolní software BEPR, který obsahuje:
 • přes 650 problematik s výpisy z předpisů
 • vyhledávání v předpisech
 • přes 1.100 termínových povinností
 • vyhledávání v termínových povinnostech
 • hlídání termínových povinností
 • sbírky zákonů s přílohami
 • rizika s opatřeními
 • výpočet rizik
 • tabulka míry rizika
 • osobní ochranné pracovní prostředky
 • databázi profesí
 • přes 220 tiskopisů a formulářů
 • tiskopisy k vypisování
 • školení a prověrky
 • písemnosti – doklady – dokumentace
 • předpisy – osnovy školení
 • prohlídky – kontroly – revize
 • kvalifikace pro výkon profese
 • přehledná dokumentace pro kontroly
 • sestavení projektů pro malé i velké firmy
 • možnost tisku dokumentů
 • převod dokumentů do Wordu
 • možnost konfigurace tiskárny
 • možnost nastavení hesla
 • možnost pracovat s průvodcem
 • možnost zálohování projektů
 • možnost přenos projektů do počítače
 • aktualizace měsíčně přes internet
 • nové verze software BEPR Komplet
 • nové verze software BEPR Mini
 • nové verze software BEPR Rizika
 • rozšiřování databází

 • Informace vždy po ruce, díky aplikaci BEPR Mobil do mobilního telefonu.

  Databáze BEPR on-line na našich internetových stránkách, Vám umožní přístup k informacím z jakéhokoliv počítače s připojením k internetu.

  Nabízíme Přípravný kurz ke zkoušce i periodické zkoušce podle zákona č. 309/2006 Sb. a Zkoušku z odborné způsobilosti a periodickou zkoušku po 5-ti letech k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb.

  Jste začátečník? Využijte náš tříměsíční Základní kurz Technik BOZP (39-004-M) a Rekvalifikační kurz Technik BOZP (39-004-M) podporovaný Úřadem práce .

  Chcete se stát manažerem BOZP? Využijte náš čtyřdenní přípravný kurz Manažer BOZP (39-005-T).

  Chcete se dozvědět ještě více? Máme pro Vás širokou nabídku Jednodenních kurzů on-line.