Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


NABÍDKY
Ať velká firma či malá, ať akciová společnost či živnostník, všichni mají jedno společné: musí dodržovat řadu předpisů v bezpečnosti–hygieně práce, pracovním prostředí a požární ochraně.

Řešení nabízí Informační a kontrolní software BEPR, který obsahuje:
 • přes 650 problematik s výpisy z předpisů
 • vyhledávání v předpisech
 • přes 1.100 termínových povinností
 • vyhledávání v termínových povinnostech
 • hlídání termínových povinností
 • sbírky zákonů s přílohami
 • rizika s opatřeními
 • výpočet rizik
 • tabulka míry rizika
 • osobní ochranné pracovní prostředky
 • databázi profesí
 • přes 220 tiskopisů a formulářů
 • tiskopisy k vypisování
 • školení a prověrky
 • písemnosti – doklady – dokumentace
 • předpisy – osnovy školení
 • prohlídky – kontroly – revize
 • kvalifikace pro výkon profese
 • přehledná dokumentace pro kontroly
 • sestavení projektů pro malé i velké firmy
 • možnost tisku dokumentů
 • převod dokumentů do Wordu
 • možnost konfigurace tiskárny
 • možnost nastavení hesla
 • možnost pracovat s průvodcem
 • možnost zálohování projektů
 • možnost přenos projektů do počítače
 • aktualizace měsíčně přes internet
 • nové verze software BEPR Komplet
 • nové verze software BEPR Mini
 • nové verze software BEPR Rizika
 • rozšiřování databází

 • Nabízíme aplikaci BEPR Mobil do mobilního telefonu, kterou využijete, když potřebujete mít informace hned po ruce.

  Nabízíme Databáze BEPR online na našich internetových stránkách, které využijete, když potřebujete mít informace přístupné na jakémkoliv počítači připojeném k internetu.

  Nabízíme Zkoušku z odborné způsobilosti a periodickou zkoušku po 5-ti letech k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb.

  Nabízíme třídenní Přípravný kurz ke zkoušce i periodické zkoušce po 5-ti letech k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb.

  Nabízíme tříměsíční Základní kurz Technik BOZP (39-004-M) a Rekvalifikační kurz Technik BOZP (39-004-M) podporovaný Úřadem práce .

  Nabízíme Jednodenní kurzy on-line nebo Jednodenní kurzy v učebně.

  Nabízíme Vám zpracování dokumentace BOZP na míru, přímo pro Vaši firmu s ohledem na činnosti Vaší firmy nebo postupy provozu.