Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


O FIRMĚ

Ať velká firma či malá, ať akciová společnost či živnostník, všichni mají jedno společné: musí dodržovat řadu předpisů v bezpečnosti a hygieně práce, pracovním prostředí a požární ochraně.

O FIRMĚ

Firma BEPR vznikla v roce 1990, nejprve jako sdružení fyzických osob, od roku 2010 jako společnost s ručením omezeným. SYSTÉM PREVENCE BEPR ® - s ochrannou známkou umožňuje zajištění povinností firmám všech velikostí a typů. Hlavní činností firmy je vývoj software BEPR pro oblast bezpečnosti práce, pracovního prostředí, hygieny práce a požární ochrany. Vyvíjený software neustále vylepšujeme a rozšiřujeme, aby splňoval všechny náročné požadavky zákazníků. Jsme neustále v kontaktu se svými zákazníky a dotváříme systém na základě jejich podnětů. K softwaru zajišťujeme instalaci přes vzdálené připojení k Vašemu počítači a pro snadnou práci se softwarem, zaškolení zdarma v naší počítačové učebně v Praze. Kolektiv našich pracovníků má mnohaletou praxi a bohaté dlouholeté zkušenosti z provozu v oblastech bezpečnosti práce, hygieny a požární ochrany.

NAŠE SLUŽBY

Nabízíme počítačový software BEPR Komplet s datovou základnou vybraných výpisů povinností, který umožňuje zpracování projektů (sestav povinností) pro všechny články organizačního uspořádání firmy nebo více firem. Během několika minut zmapuje a vytiskne soubor povinností systémové prevence na jednotlivá pracoviště – provozy nebo celé organizační jednotky. Automatickým vyhledáváním termínů je možné zpracovat lhůtník „šitý“ přímo na provozní podmínky firmy, pracoviště. Výpisy názvů termínů a připočtení příslušné lhůty plnění provádí software automaticky z textů předpisů. Software jednoduchým způsobem nabízí podklady pro provádění prověrek, předpisů, školení, prohlídek, zjištění kvalifikace pro výkon profese, zpracování rizik s eliminací rizik. Najdete OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky, databázi jednotlivých profesí s výpisy povinností. Stovky tiskopisů a sbírky zákonů v plném znění s přílohami.
Součástí softwaru je kalkulačka na výpočet rizik a lhůtník na hlídání termínů.
Databáze měsíčně aktualizujeme. Bezpečnostním a požárním technikům usnadní výkon jejich činnosti, včetně poskytnutí podkladů ke zkoušce dle zák. č. 309/2006 Sb. k získání Osvědčení k práci v prevenci rizik.

Nabízíme počítačový software BEPR Mini, který obsahuje výpisy povinností, termínové povinnosti (prověrky, školení, revize, atd.), plné znění právních předpisů sbírek zákonů a příloh, opatření k eliminaci rizik, tiskopisy, formuláře, OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky a databáze profesí s přirazenými povinnostmi.

Nabízíme počítačový software BEPR Rizika, který obsahuje rizika, opatření k eliminaci rizik a kalkulačku na výpočty hodnoty rizik. V softwaru můžete tisknout nebo využít převod do Wordu. BEPR Rizika mohou využívat Odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, Technici BOZP a pověřené osoby ve velkých i v malých firmách.

Nabízíme mobilní aplikaci BEPR Mobil, která obsahuje výpisy povinností, termínové povinnosti (prověrky, školení, revize, atd.), plné znění právních předpisů sbírek zákonů a příloh, opatření k eliminaci rizik, OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky a databáze profesí s přirazenými povinnostmi.

Nabízíme Databázi BEPR on-line, která obsahuje výpisy povinností, termínové povinnosti, plné znění právních předpisů, tiskopisy, OOPP, databázi profesí, rizika a opatření k eliminaci rizik. Využívat lze kdekoliv, kde je připojení k internetu přes webové stránky www.bepr.cz. Službu nabízíme samostatně nebo ji dostanete zdarma k software BEPR.

Zajišťujeme přípravné kurzy a zkoušky:

Jsme držitelé akreditace MPSV k provádění Zkoušek Odborně způsobilých osob pro úkoly v prevenci rizik dle zákona číslo 309/2006 Sb.

Jsme držitelé akreditace MŠMT k provádění Základních a Rekvalifikačních kurzů v rozsahu 150 hodin v pracovní činnosti Technik BOZP dle zákona číslo 179/2006 Sb.

Nabízíme Jednodenní kurzy on-line nebo Jednodenní kurzy v učebně.

Nabízíme Vám zpracování dokumentace BOZP na míru, přímo pro Vaši firmu s ohledem na činnosti Vaší firmy nebo postupy provozu.

Na trvalou spolupráci v zázemí pro Vaši činnost se těší s pozdravem kolektiv firmy BEPR s.r.o.