Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


O FIRMĚ

Ať velká firma či malá, ať akciová společnost či živnostník, všichni mají jedno společné: musí dodržovat řadu předpisů v bezpečnosti a hygieně práce, pracovním prostředí a požární ochraně.

Firma BEPR vznikla v roce 1990, nejprve jako sdružení fyzických osob, od roku 2010 jako společnost s ručením omezeným. SYSTÉM PREVENCE BEPR ® - s ochrannou známkou umožňuje zajištění povinností firmám všech velikostí a typů. Hlavní činností firmy je vývoj software BEPR pro oblast bezpečnosti práce, pracovního prostředí, hygieny práce a požární ochrany. Vyvíjený software neustále vylepšujeme a rozšiřujeme, aby splňoval všechny náročné požadavky zákazníků. Jsme neustále v kontaktu se svými zákazníky a dotváříme systém na základě jejich podnětů. K softwaru zajišťujeme instalaci přes vzdálené připojení k Vašemu počítači a pro snadnou práci se softwarem, zaškolení zdarma v naší počítačové učebně v Praze. Kolektiv našich pracovníků má mnohaletou praxi a bohaté dlouholeté zkušenosti z provozu v oblastech bezpečnosti práce, hygieny a požární ochrany.

NAŠE SLUŽBY:
 • Software BEPR Mini

 • Databáze BEPR on-line
 • Software BEPR Rizika • ZAJIŠŤUJEME PŘÍPRAVNÉ KURZY A ZKOUŠKY:

  Jsme držitelé akreditace MPSV k provádění Zkoušek Odborně způsobilých osob pro úkoly v prevenci rizik dle zákona číslo 309/2006 Sb.

  Jsme držitelé akreditace MPSV k provádění Zkoušek Manažera BOZP k pracovní činnosti MANAŽER BOZP (39-005-T).

  Jsme držitelé akreditace MŠMT k provádění Základních kurzů Technik BOZP a Rekvalifikačních kurzů Technik BOZP v rozsahu 150 hodin v pracovní činnosti Technik BOZP dle zákona číslo 179/2006 Sb.

  Nabízíme Vám Jednodenní kurzy on-line nebo Jednodenní kurzy v učebně.


  Na spolupráci s Vámi se těší s pozdravem kolektiv firmy BEPR s.r.o.