Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


BEPR MOBIL Aplikace BEPR Mobil pro iOS Přehled pojmů v aplikaci BEPR Mobil

PROBLEMATIKA
Je výpis povinností ze vztahujících se předpisů zpracovaný firmou BEPR.

TERMINOVÉ POVINNOSTI
Získáte výpis termínových povinností k vybrané problematice.

RIZIKO
Je možné ohrožení života a zdraví, které se týká výkonu práce.

NEBEZPEČÍ
Druh možných nebezpečí určujeme u jednotlivých problematik (zařízení, strojů, vybavení pracovišť, materiálů a látek, profesí a činností) vyskytujících se v pracovním procesu.

SPECIFIKACE
Vyplývá z jednotlivých druhů nebezpečí (viz. Riziko - shora uvedený popis pojmu).

OPATŘENÍ
Je výpis z právních a ostatních předpisů k eliminaci (odstranění nebo snížení) rizik.

OOPP
Osobní ochranné pracovní prostředky

DATABÁZE PROFESÍ
V databázi profesí najdete jednotlivé profese a k nim přiřazené výpisy povinností (problematiky).

PÍSEMNOSTI - DOKLADY - DOKUMENTACE
Získáte výpis písemností vyplývající z předpisů k vybrané problematice.

PŘEDPISY / OSNOVY ŠKOLENÍ
Získáte výpis předpisů / osnovy školení k vybrané problematice.

PROHLÍDKY - KONTROLY - REVIZE
Získáte výpis prohlídek-kontrol-revizí k vybrané problematice.

KVALIFIKACE PRO VÝKON PROFESE
Získáte výpis kvalifikací k vybrané problematice.

OPAKOVANÁ ŠKOLENÍ
Získáte výpis školení k vybrané problematice.