Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


CENÍK Objednávka periodické zkoušky prevence rizik

Postup pro objednání zkoušky prevence rizik:

1. Stáhněte si následující Přihlášku a Prohlášení, vyplňte je a spolu s Potvrzením praxe + kopií dokladu o vzdělání + zpracovanou Písemnou prací v rozsahu dle stažené Informace k písemné práci (uvedeno rovněž v bodu 6 Zkušebního řádu) a odešlete poštou na adresu: BEPR s.r.o., Láz 252, 262 41 Bohutín. Prosíme obyčejně, tj. ne – doporučeně. Případné bližší informace poskytujeme na tel. čísle 724 802 678.

Stáhnout přihlášku k základní zkoušce
Stáhnout prohlášení
Stáhnout přihlášku k periodické zkoušce
Stáhnout titulní list k písemné práci

2. Vyplňte následující údaje a klikněte na Odeslat.

Vybraný datum zkoušky:
Další sdělení zájemce o zkoušku:
Jméno:
Příjmení:
Titul:
Datum narození:
Místo narození:
   
Bydliště uchazeče o zkoušku:
Ulice a číslo:
Město:
PSČ:
Vyberte kraj:
Mobil:
E-mail:
   
Fakturační údaje:
Název firmy:
Telefon:
IČ:
DIČ:
Ulice a číslo:
Město:
PSČ:
E-mail:

Objednávám periodickou zkoušku za 7.260 Kč včetně DPH v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. K ceně zkoušky/periodické zkoušky bude připočteno 1.500,- Kč s DPH za administrativu spojenou se zkouškou. Administrativa zahrnuje i dodání testových a ústních otázek ke zkoušce a kontrolu zpracované písemné práce.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně v souladu s platnými právními předpisy.

    

Nápověda

Vyberte termín zkoušky, vyplňte jednotlivé položky a klikněte na Odeslat.

Následně Vám bude zaslána zálohová faktura.