Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


DATABÁZE BEPR ON-LINE Popis Databáze BEPR on-line

NABÍZÍME VÁM ZÍSKÁNÍ PŘÍSTUPU K VÝPISŮM POVINNOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU.

Osoby odborně způsobilé, podnikatelé a vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení, chybí Vám informace o povinnostech v oblastech všeobecné bezpečnosti, technické bezpečnosti, hygieny práce a požární ochrany?

Bezpečnost, hygiena práce a požární ochrana nejsou jen školení a revize, ale i další vyplývající povinnosti ze vztahující se národní legislativy. Dokážete předložit odborným dozorům „aliby“ pro vyvinění se v případech kontrol, šetření těžkých újem na zdraví a smrtelných pracovních úrazů?

SEZNAMTE SE S NAŠÍ JEDNODUCHOU A LEVNOU NABÍDKOU

Firma BEPR s.r.o. prostřednictvím internetu nabízí:

§ získání přístupu k výpisům povinností vytipováním základních požadavků předpisů ze všech oblastí hospodářství (stavebnictví, strojírenství, zemědělství, dopravy, zdravotnictví, školství, atd.).

§ z oblasti všeobecné bezpečnosti / profese, činnosti: Bezpečnostní dokumentace a značení zařízení a prostor, Kontrola zařízení, Odborná způsobilost fyzických a právnických osob / zaměstnanců, Odbory, Ochrana zaměstnanců, Péče o zaměstnance, Povinnosti na úseku BOZP, Pracovněprávní vztahy, Školení zaměstnanců, Úrazovost a nemoci z povolání, Dokumentace osobních ochranných pracovních prostředků, atd.

§ z oblasti technické bezpečnosti: Budovy a provozní prostory, Elektrická zařízení, Kotle a kotelní zařízení, Nebezpečné látky a předměty, Plynová zařízení, Stavebnictví, Střelné zbraně a střelivo, Technická zařízení, Zdvihací zařízení, vybavení pracovišť, např. elektrické spotřebiče / nářadí / žebříky / regály / tlakové nádoby, atd.

§ z oblasti hygieny práce: Kategorizace prací, Orgány a instituce HY práce, Péče o hygienu dětí a dorostu, Péče o hygienu práce, Poskytování služeb obyvatelstvu, Předpisy související s hygienou, Všeobecná a komunální hygiena, Zdravotní způsobilost, atd.

§ z oblasti požární ochrany: Dokumentace PO, Požární objekty a prostory, Pracovníci PO, Technická zařízení PO, Výzbroj a výstroj, atd.

NÁVOD K OBSLUZE

Do služby se přihlásíte zadáním Vašeho uživatelského jména a hesla, které jste zadali při registraci.

Po přihlášení se do služby, uvedením Vašeho uživatelského jména a hesla, které jste zadali při registraci, se zobrazí v horním nabídkovém menu nadpisy PROBLEMATIKY, TERMÍNY, SBÍRKY, RIZIKA, OOPP, PROFESE, TISKOPISY. Kliknutím na první blok PROBLEMATIKY, se otevře Rejstřík obsahující přes půl tisíce názvů jednotlivých problematik. Po zadání základu slova požadované informace do pravého horního rohu v kolonce „Hledat“, se vyhledá z názvů problematik požadovaná informace.

Obdobným postupem získáte informace ke vztahujícím se Termínům, Plným zněním právních předpisů Sbírek zákonů, Rizikům, OOPP, Databázi profesí a Tiskopisům. Hledáte např. informace ke svařování? Napište základ slova „svař“. Zobrazí se vztahující se problematiky ke svařování. Kliknutím v horním nabídkovém menu na Termíny, a postupně na Sbírky zákonů, Rizika nebo Tiskopisy se budou zobrazovat příslušné další informace ke svařování v těchto blocích.

Všechny datové základny začleněné na serveru (výpisů povinností v počtu přes 600 problematik, termínových povinností přes tisíc termínů, tisíce opatření k eliminaci rizik, stovky plných znění právních předpisů a stovky vzorových tiskopisů), jsou pravidelně měsíčně aktualizovány.

REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ

Přístup do uvedené Databáze BEPR on-line je možný po provedení registrace na www.bepr.cz z kteréhokoliv PC s připojením na internet.

Po odeslání objednávky ZDE, Vám bude zaslána zálohová faktura a po uhrazení zvoleného předplatného obdržíte email pro přístup do aktualizované datové základny a tím přístup k informacím pro Vaše potřeby.

Uživatelům informačního, pracovního a kontrolního počítačového softwaru systémové prevence rizik BEPR s platným předplatným aktualizací, je tato služba poskytována ZDARMA. Můžete se zaregistrovat ZDE.

Firma BEPR doporučuje udržení trvalého přístupu na tuto službu vzhledem k probíhající harmonizaci národní legislativy na EU, což představuje neustálé změny, doplňky, rušení nebo předpisy nové. Vzhledem k cenám předpisů se naše služba několikanásobně vyplatí.