Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


DATABÁZE BEPR ON-LINE Software BEPR versus BEPR Mobil versus Databáze BEPR on-line

Funkce Software BEPR Komplet Software BEPR Mini Software BEPR Rizika Aplikace BEPR Mobil Databáze BEPR on-line
Software si nainstalujete do počítače Ano Ano Ano Ne Ne
Aplikaci si nainstalujete do mobilu Ne Ne Ne Ano Ne
Přístup on-line na internetových stránkách, nic neinstalujete Ne Ne Ne Ne Ano
Výpisy povinností Ano Ano Ano Ano Ano
Termínové povinnosti (prověrky, školení, revize, atd.) Ano Ano Ne Ano Ano
Lhůtník na hlídání termínů Ano Ne Ne Ne Ne
Plné znění právních předpisů sbírek zákonů Ano Ano Ne Ano Ano
Přílohy sbírek zákonů Ano Ano Ne Ano Ne
Opatření k eliminaci rizik Ano Ano Ano Ano Ano
Kalkulačka pro výpočet rizik Ano Ne Ano Ne Ne
Tiskopisy, formuláře Ano Ano Ne Ne Ano
Vyplňování tiskopisů Ano Ne Ne Ne Ne
Ochranné pracovní pomůcky Ano Ano Ne Ano Ano
Profese přiřazené k výpisům povinností Ano Ano Ano Ano Ano
Převod dokumentů do Wordu Ano Ano Ano Ne Ne
Tisk dokumentů Ano Ano Ano Ne Ano
Adresář osob Ano Ne Ne Ne Ne
Tvorba Kontrolních listů Ano Ano Ne Ne Ne
Tvorba Projektů na míru firmě/firmám Ano Ne Ano Ne Ne
Možnost zapracování návodů výrobců, interních směrnic, atd. Ano Ne Ne Ne Ne
Zpracování prověrek Ano Ne Ne Ne Ne
Zpracování osnov školení Ano Ne Ne Ne Ne
Zpracování prevence rizik a návrh opatření Ano Ne Ano Ne Ne
Aktualizace 1x měsíčně Ano Ano Ano Ano Ano