Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Nabídka jednodenního školení dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. a přezkoušení

JEDNODENNÍ ŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍ DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 194/2022 Sb.

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Zveme Vás na jednodenní školení a přezkoušení dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

POPIS:

Školení dle jednotlivých paragrafů (§ 6 a § 7) nařízení vlády č. 194/2022 Sb.
Seznámení s předpoklady a požadavky pro dosažení jednotlivých stupňů odborné způsobilosti.
Výklad legislativních předpisů pro bezpečnost elektrických zařízení.
Výklad bezpečnostních předpisů pro činnosti na elektrických zařízeních.
Výklad souvisejících technických předpisů a norem.
První pomoc při úrazu elektrickou energií.
Přezkoušení: písemný test, ústní pohovor

POŽADOVANÉ DOKLADY KE ZKOUŠCE:

- Kopie dokladu o ukončeném elektrotechnickém vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom)
- Doklad o dosažené praxi (potvrzení zaměstnavatele, čestné prohlášení):
a) § 6 - minimální požadovanou odbornou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem odpovědná osoba, a to místním provozním bezpečnostním předpisem (ke zkoušce je tedy potřeba kopie místního provozního bezpečnostního předpisu nebo čestné prohlášení odpovědné osoby o stanovení minimální délky praxe)
b) § 7 – délka praxe je stanovena v tomto paragrafu dle požadovaného rozsahu odborné způsobilosti
- Potvrzení o absolvování školení v rozsahu podle § 9 odst. 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (viz příloha č. 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.)
- Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

TERMÍN ŠKOLENÍ A ZKOUŠKY PRO ROK 2023:

05. dubna 2023
26. dubna 2023
17. května 2023
07. června 2023
28. června 2023

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Časový rozvrh kurzu: od 08.00 do 15.00 hodin

Cena školení a zkoušky:

Školení a zkouška z Cena s DPH
Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. - § 4 1.815,- Kč
Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. - § 6 2.420,- Kč
Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. - § 7 2.420,- Kč

Dále Vám nabízíme školení dle § 4 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., pro osoby bez elektrotechnického vzdělání. V případě zájmu školíme dle domluvy. Cena je 1.815 Kč včetně DPH. Objednávky na kontaktní osobu: Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz.

Daňový doklad vystavíme po uhrazení zálohové faktury, kterou Vám zašleme emailem po obdržení Vaší objednávky kurzu. Platba musí být připsána na účet nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. V opačném případě nebude účastník registrován a bude přesunut na nejbližší další termín kurzu.

Na základě přihlášky Vám bude potvrzeno zařazení do kurzu emailem. O zahájení studia Vás vyrozumíme pozvánkou.

Závaznou přihlášku je možno zrušit nejpozději 14 dnů před zahájením studia, v pozdějším termínu bude účtován storno poplatek ve výši 726,- Kč včetně DPH.

Manažerka kurzu: Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz