Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY WORKSHOP BOZP a PO ve výrobních / nevýrobních společnostech

Název kurzu WORKSHOP BOZP a PO ve výrobních / nevýrobních společnostech
Popis kurzu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
- Odpovědnost a povinnost vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele v praxi
- Systém řízení BOZP
- Identifikace a hodnocení rizik
- Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
- Pracovní úrazy, příklady a řešení
- Hygiena práce, PLS
- Státní odborné dozory
- Stroje a technická zařízení
- Skladování, logistika
- Nebezpečné chemické látky

Požární ochrana (PO)
- Optimalizace požární ochrany v organizaci
- Dokumentace PO
- Požární nebezpečí na pracovišti organizace a zásady prevence
- Požární taktika
Konání kurzu 20. března 2020
Délka kurzu 09:00 – 15:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 1.500 Kč
Objednávka ZDE
Kontaktní osoba Petra Kubšová, tel.: 724 802 678, e-mail: petra@bepr.cz