Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Pohyb ve výšce a nad volnou hloubkou - pohyb na konstrukcích a budovách - povinnosti pracovníků

Název kurzu Pohyb ve výšce a nad volnou hloubkou - pohyb na konstrukcích a budovách - povinnosti pracovníků
Popis kurzu Zaměření na problematiku zabezpečení místa práce a zajištění pracovníků proti pádu lanovou technikou (OOPP).
Seznámení s platnou legislativou a návody nejběžněji používaných OOPP pro práce ve výškách.
Vedení dokumentace, která je požadovaná pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
Praktický výcvik v rozsahu použití základních technik zpřístupnění místa práce se zajištěním pracovníků proti pádu.
V ceně kurzu je zapůjčení horolezecké výstroje.
Konání kurzu 5. května 2022
Délka kurzu 09:00 – 15:00
Místo kurzu Teorie a praxe (místo konání je v Praze Motole)
Cena kurzu 3.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz