Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Pracovně bezpečnostní návyky při pohybu pracovníků ve výšce a nad volnou hloubkou - povinnosti vedoucích pracovníků

Název kurzu Pracovně bezpečnostní návyky při pohybu pracovníků ve výšce a nad volnou hloubkou - povinnosti vedoucích pracovníků
Popis kurzu Informování o legislativních požadavcích na pracovníky ve výškách.
Tvorba a vedení potřebné dokumentace.
Vysvětlení problematiky používaných pracovních postupů.
Seznámení s návody k používání základních OOPP pro práce ve výškách.

On-line výuka Výuka v učebně BEPR
Konání kurzu 4. května 2022 xx. xxxxx 2022
Délka kurzu 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč 2.000 Kč
Objednávka ZDE ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz
Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz