Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Pracovně bezpečnostní návyky při pohybu pracovníků ve výšce a nad volnou hloubkou - povinnosti vedoucích pracovníků

Název kurzu Pracovně bezpečnostní návyky při pohybu pracovníků ve výšce a nad volnou hloubkou - povinnosti vedoucích pracovníků
Popis kurzu Informování o legislativních požadavcích na pracovníky ve výškách.
Tvorba a vedení potřebné dokumentace.
Vysvětlení problematiky používaných pracovních postupů.
Seznámení s návody k používání základních OOPP pro práce ve výškách.
Konání kurzu 09. června 2020
Délka kurzu 09:00 - 14:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 1.500 Kč
Objednávka ZDE
Kontaktní osoba Petra Kubšová, tel.: 724 802 678, e-mail: petra@bepr.cz