Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Kategorizace prací

Název kurzu Kategorizace prací
Popis kurzu Vysvětlení pojmů a pravidel tvorby Návrhu kategorizace prací
Měření rizikových faktorů
Časové snímky sestavené OZO a kvalifikovaný odhad
Jednání s KHS
Místní šetření
Návaznosti na provedenou kategorizaci prací

On-line výuka Výuka v učebně BEPR
Konání kurzu 25. července 2022 xx. xxxxx 2022
Délka kurzu 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč 2.000 Kč
Objednávka ZDE ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz
Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz