Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Požárně bezpečnostní řešení stavby

Název kurzu Požárně bezpečnostní řešení stavby
Popis kurzu Vysvětlení pojmů
Seznámení se základními ČSN 73 08XX
Projektovaný vs. skutečně užívaný stav budov
Požárně bezpečnostní zařízení jako součást stavby

On-line výuka Výuka v učebně BEPR
Konání kurzu 13. června 2022 xx. xxxxx 2022
Délka kurzu 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00
Místo kurzu Vámi volitelné Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč 2.000 Kč
Objednávka ZDE ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz
Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz