Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Odpadové hospodářství firem po změně legislativy

Název kurzu Odpadové hospodářství firem po změně legislativy
Popis kurzu Základní požadavky legislativy ČR v odpadovém hospodářství.
Tvorba požadované dokumentace, elektronická ohlašování.
Odpady jako závadné látky pro vodu.
Souvislosti s havarijním plánováním a ekologickou újmou.

On-line výuka Výuka v učebně BEPR
Konání kurzu 13. září 2022 xx. xxxxx 2022
Délka kurzu 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč 2.000 Kč
Objednávka ZDE ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz
Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz