Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Chemické látky ve firmě

Název kurzu Chemické látky ve firmě
Popis kurzu Základy chemické legislativy – nařízení ( ES ) REACH, CLP Bezpečnostní list – jaké informace obsahuje Povinnosti uživatelů chemických látek Látky v předmětech Související legislativa chemických látek - odpady, závadné látky pro vody, zdroje znečišťování ovzduší, havarijní plánování a ekologická újma

On-line výuka Výuka v učebně BEPR
Konání kurzu 3. října 2022 xx. xxxxx 2022
Délka kurzu 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč 2.000 Kč
Objednávka ZDE ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz
Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz