Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


Ochrana osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů:

Společnost BEPR, s.r.o., se sídlem Archeologická 1881, 155 00 Praha 5, IČ 29043077 zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 162290, zpracovává v případě vaší poptávky služeb či zaměstnání ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  Osobní údaje:

 • Příjmení
 • Jméno
 • Titul
 • Datum narození
 • Místo narození
 • Mobil
 • E-mail
 • Další sdělení
 • Úřad práce město
Bydliště uchazeče:

 • Ulice a číslo
 • Město
 • PSČ
 • Kraj

 • Fakturační údaje:

 • Název firmy
 • Ulice a číslo
 • Město
 • PSČ
 • Telefon
 • E-mail
 • DIČ


 • Důvody ke zpracování osobních údajů:

  Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností BEPR s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a BEPR s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

  Správce osobních údajů:

  Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem BEPR, s.r.o., se sídlem Archeologická 1881, 155 00 Praha 5, IČ 29043077 zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 162290. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, například poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

  Cookies:

  Na tomto webu využíváme také cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu naleznete na stránce Cookies.

  Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – společnost výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.