Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


SOFTWARE BEPR Software BEPR Mini Objednávka software BEPR Mini

Jméno:
Další sdělení:
Příjmení:
Titul:
Mobil:
E-mail:
   
Fakturační údaje:
Název firmy:
Telefon:
IČ:
DIČ:
Ulice a číslo:
Město:
PSČ:
E-mail:

Objednáváme roční předplatné za software BEPR Mini za 1.499 Kč včetně DPH.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně v souladu s platnými právními předpisy.


    

Nápověda

Pro objednávku aktualizací softwaru BEPR Mini vyplňte Vaše údaje. Na Vámi uvedenou emailovou adresu Vám zašleme zálohovou fakturu. Po uhrazení faktury Vám zašleme emailem povolení přístupu k aktualizacím databází a daňové doklady k zálohové faktuře.

Po uplynutí doby zaplacených aktualizací, se můžete rozhodnout, jestli budete v aktualizacích dál pokračovat. Zálohovou fakturu na další období buď uhradíte a aktualizace Vám budou prodlouženy nebo fakturu neuhradíte a software BEPR Mini bude ukončen.