Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


SOFTWARE BEPR Software BEPR Mini Novinky v software BEPR Mini

Rádi bychom Vám zdarma nabídli v ceně aktualizací novou verzi software BEPR 7 Komplet, která je vylepšena a rozšířena o následující možnosti. Aktuální verze software obsahuje všechny verze software minulých.

Verze 1.0.1 ze dne 20.06.2018
- Oprava: aktualizace databází přes FTP a HTTP servery

Verze 1.0.0 ze dne 01.05.2018
- výpisy povinností včetně plných znění sbírek zákonů
- termínové povinnosti
- písemnosti, doklady, dokumentace
- kvalifikace pro výkon profese
- tiskopisy
- ochranné pracovní pomůcky
- předpisy, osnovy školení
- prohlídky, kontroly, revize
- opakovaná školení
- rizika a opatření
- databáze profesí
- převod dokumentů do Wordu
- tisk dokumentů