Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


SOFTWARE BEPR Software BEPR Mini Přehled pojmů v software BEPR Mini

PROBLEMATIKA
Je výpis povinností ze vztahujících se předpisů zpracovaný firmou BEPR.

PROFESE
V databázi profesí najdete jednotlivé profese a k nim přiřazené výpisy povinností.

RIZIKO
Je možné ohrožení života a zdraví, které se týká výkonu práce.

NEBEZPEČÍ
Druh možných nebezpečí určujeme u jednotlivých problematik (zařízení, strojů, vybavení pracovišť, materiálů a látek, profesí a činností) vyskytujících se v pracovním procesu.

SPECIFIKACE
Vyplývá z jednotlivých druhů nebezpečí (viz. Riziko - shora uvedený popis pojmu).

OPATŘENÍ
Je výpis z právních a ostatních předpisů k eliminaci (odstranění nebo snížení) rizik.

OOPP
Osobní ochranné pracovní prostředky

DATABÁZE PROFESÍ
V databázi profesí najdete jednotlivé profese a k nim přiřazené výpisy povinností (problematiky).