Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


SOFTWARE BEPR Software BEPR Rizika Popis software BEPR Rizika

Software BEPR Rizika je software na zpracování rizik a opatření k eliminaci rizik pro oblast BOZP, Hygieny práce, PO a ŽP. Mohou ho využívat Odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, Technici BOZP a pověřené osoby ve velkých i malých firmách.

Rizika a opatření jsou zpracovaná k těmto problematikám: ZDE.

Rizika a opatření jsou zpracovaná k těmto profesím: ZDE.

Zpracováním rizik naplníte povinnost Zákoníku práce - zákon č.262/2006 Sb.

§ 102

(1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.


Jak pracovat se softwarem BEPR Rizika:

V softwaru BEPR Rizika začnete kliknutím na tlačítko VYTVOŘENÍ A NASTAVENÍ PROJEKTU. Vyplníte si hlavičku firmy a pokračujete výběrem problematik, které se týkají oblasti, ve které potřebujete rizika a opatření zpracovat. Problematiky, které potřebujete, si můžete vybrat přes profese klikem na VÝBĚR PROBLEMATIK POMOCÍ PROFESÍ nebo přes rejstřík problematik klikem na VÝBĚR PROBLEMATIK POMOCÍ REJSTŘÍKU nebo pomocí profesí a rejstříku dohromady klikem na VÝBĚR PROBLEMATIK POMOCÍ PROFESÍ A REJSTŘÍKU.




Problematiky si vyberete označením čtverečku před názvem zvolené problematiky. Když máte vybráno, kliknete vpravo dole na tlačítko Uložit a ukončit.




Po uložení potřebných problematik, můžete vybírat přímo rizika pro výpočet míry rizika nebo využít kompletní výpis rizik a opatření k Vašemu projektu.




Po kliknutí na KOMPLETNÍ VÝPIS RIZIK BEZ MOŽNOSTÍ VÝPOČTU se Vám otevře okno, kde kliknete na Sestavení rizik a získáte tak všechna rizika a opatření k eliminaci rizik k Vašemu projektu. Výpis rizik si můžete upravit přes tlačítko Zápis do rizik, můžete si ho vytisknout nebo využít převod do Wordu. Výpis rizik ukončíte a uložíte kliknutím na žluté tlačítko Ukončit vpravo dole.




Po kliknutí na JEDNOTLIVÝ VÝBĚR PRO VÝPOČET RIZIK, se Vám otevře okno, kde kliknete na Sestavení rizik. V následující tabulce si kliknutím myši na název problematiky vyberte problematiku, z které pak vyberete následně druh nebezpečí (opět kliknutím na název) a následně se Vám otevře specifikace. Zatržením okénka před názvem specifikace si vyberete specifikaci nebezpečí. Stejně si můžete přidat tolik specifikací nebezpečí, kolik potřebujete. Opakovaným způsobem si vyberete jinou problematiku a jiné nebezpečí. Když máte vybráno, kliknete vpravo dole na Uložit a ukončit.




Objeví se Vám okno s výpisem rizik, které jste si vybrali a po jejím ukončení vpravo dole už můžete počítat jednotlivé hodnoty rizik. Stačí kliknout na VÝPOČET MÍRY RIZIKA.




Po kliknutí na VÝPOČET MÍRY RIZIKA se Vám otevře okno pro výpočet rizik. Zde postupujete výběrem rizik pomocí tlačítek Vyhledat první riziko, Vyhledat následující riziko nebo Vyhledat předchozí riziko. U vyhledaného rizika si vyberete pravděpodobnost, následek, expozici a následně kliknete na zelené tlačítko Vypočti hodnotu rizika. Podle zadaných parametrů se Vám vypočte výsledná hodnota rizika.




Když máte výpočty rizik hotové, tak kliknete na žluté tlačítko Ukončit. Vypočtené hodnoty rizik se Vám automaticky uloží. Po kliknutí na TABULKA MÍRY RIZIKA můžete následně využít tabulku míry rizika, kde budete mít vypočtená rizika uložená a seřazená podle jejich hodnoty.



V tabulce míry rizika si můžete k jednotlivým rizikům zapisovat poznámky, případně upravit název nebo rizika vytisknout. Tabulku zavřete kliknutím na žluté tlačítko Zpět.


Software BEPR Rizika aktivujete přes tlačítko AKTIVACE SOFTWARE vpravo dole. K aktivaci plné verze budete potřebovat licenční číslo, které od nás dostanete.

Tlačítko KONFIGURACE slouží např. pro nastavení tiskárny nebo pro změnu vstupního hesla.

Software BEPR Rizika ukončíte přes tlačítko UKONČENÍ SOFTWARE vpravo dole.




Objednávka softwaru BEPR Rizika na 12 měsíců za cenu 1.499,- Kč s DPH je možná zde: ZDE.