Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


SOFTWARE BEPR Software BEPR Rizika Přehled pojmů v software BEPR Rizika

PROBLEMATIKA
Je výpis povinností ze vztahujících se předpisů zpracovaný firmou BEPR.

PROFESE
V databázi profesí najdete jednotlivé profese a k nim přiřazené výpisy povinností (problematiky).

PROJEKT
Výpis povinností na provozní podmínky organizační jednotky (firma - provoz - pracoviště) z datové základny programu BEPR (sestavíte z problematik) s možností doplnění vlastních zápisů z návodů výrobců, interních směrnic, nebo z plných znění právních předpisů. Obdržíte tak přesné zmapování povinností na provozní podmínky firmy. Tento výpis (projekt) se automaticky přenáší do všech bloků programu (do Lhůtníku, bloku Rizika, prověrek, osnov školení, tiskopisů, atd.).

RIZIKO
Je možné ohrožení života a zdraví, které se týká výkonu práce.

NEBEZPEČÍ
Druh možných nebezpečí určujeme u jednotlivých problematik (zařízení, strojů, vybavení pracovišť, materiálů a látek, profesí a činností) vyskytujících se v pracovním procesu.

SPECIFIKACE
Vyplývá z jednotlivých druhů nebezpečí (viz. Riziko - shora uvedený popis pojmu).

OPATŘENÍ
Je výpis z právních a ostatních předpisů k eliminaci (odstranění nebo snížení) rizik.

PRAVDĚPODOBNOST (P)
Koeficient dosazovaný při výpočtu "Míry rizika" (např.: Lze očekávat - Je to možné - Ne příliš obvyklé, ale možné - atd.).

NÁSLEDEK (N)
Koeficient dosazovaný při výpočtu "Míry rizika" (např.: Katastrofa (mnoho smrtelných pracovních úrazů, škoda přes 100 mil.Kč - atd.).

EXPOZICE (E)
Koeficient dosazovaný při výpočtu "Míry rizika" (např.: Stále - Často (denně) - Příležitostně (týdně) - atd.).

VÝPOČET HODNOTY RIZIKA (Mr)
Vynásobení předešlých koeficientů: P x N x E = Mr

TABULKA MÍRY RIZIKA
Je hodnotící tabulka (tzv. seřazení) dle hodnot míry rizika od největšího k nejmenšímu riziku do Protokolu, který zpracuje automaticky software BEPR.

DATABÁZE PROFESÍ
V databázi profesí najdete jednotlivé profese a k nim přiřazené výpisy povinností (problematiky).