Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


SOFTWARE BEPR Software BEPR Mini Popis software BEPR Mini

Software BEPR Mini je informační software pro oblast BOZP, Hygieny práce, Požární ochrany a Životního prostředí. Mohou ho využívat Technici BOZP a pověřené osoby ve velkých i malých firmách.

Software BEPR Mini obsahuje přes 650 problematik s výpisy povinností.V problematikách najdete:

- výpisy povinností včetně plných znění sbírek zákonů
- termínové povinnosti
- písemnosti, doklady, dokumentace
- kvalifikace pro výkon profese
- tiskopisy
- ochranné pracovní pomůcky
- předpisy, osnovy školení
- prohlídky, kontroly, revize
- opakovaná školení
- rizika a opatření
- databáze profesí

V softwaru BEPR Mini je možný převod dokumentů do Wordu.

Dokumenty můžete tisknout.

Software BEPR Mini aktualizujeme každý měsíc (12 krát za rok).

Využití
Software BEPR Mini slouží pro informatiku při řešení povinností vyplývajících z legislativy (právních a ostatních předpisů) vztahujících se k jednotlivým problematikám.

Například:
- v případě pracovního úrazu vyhledáme problematiku „Úrazy a nemoci z povolání“ a postupujeme dle uvedených výpisů.
- pokud se vyskytnou problémy při skladování u regálů, vyhledáme problematiku „Skladování - regály“ a naplníme povinnosti určené výpisy ze vztahující se legislativy, atd.

Objednávka softwaru BEPR Mini na 12 měsíců za cenu 1.499,- Kč s DPH nebo roční vyzkoušení pro zákazníky, kteří nemají provedenou aktivaci jedné z výše uvedených služeb BEPR na 12 měsíců za cenu 999,- Kč s DPH je možná zde: ZDE.