Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


CENÍK Ceník kurzů a zkoušek

Kurzy a zkoušky:

Kurzy a zkoušky Popis Cena s DPH Objednat
Přípravný třídenní kurz OZO v prevenci rizik Přípravný kurz na zkoušku z odborné způsobilosti podle zák. č. 309/2006 Sb. 5.690,- Kč Koupit
Přípravný třídenní kurz a zkouška OZO v prevenci rizik Přípravný kurz na zkoušku a zkouška z odborné způsobilosti podle zák. č. 309/2006 Sb. 12.950,- Kč Koupit
Zkouška OZO v prevenci rizik Zkouška z odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb. 7.260,- Kč Koupit
Přípravný třídenní kurz a periodická zkouška OZO v prevenci rizik Přípravný kurz na periodickou zkoušku a periodická zkouška z odborné způsobilosti podle zák. č. 309/2006 Sb. 12.950,- Kč Koupit
Periodická zkouška OZO v prevenci rizik Periodická zkouška z odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb. 7.260,- Kč Koupit
Základní tříměsíční kurz Technik BOZP (39-004-M) Příprava k podnikání/zaměstnání v pracovní činnosti Technik BOZP 22.990,- Kč Koupit
Rekvalifikační tříměsíční kurz Technik BOZP (39-004-M) Příprava k podnikání/zaměstnání v pracovní činnosti Technik BOZP (rekvalifikaci hradí Úřad práce a je osvobozena od DPH) 19.000,- Kč Koupit
Ke kurzu a zkoušce dodáváme ZDARMA software BEPR Komplet včetně 6-ti měsíců aktualizací a 6-ti měsíčního přístupu k Databáze BEPR on-line na našich webových stránkách www.bepr.cz. Na kurzu se seznámíte s ústními i testovými otázkami ke zkoušce OZO a seznámíme Vás se softwarem BEPR s pomocí kterého si můžete zpracovat písemnou práci pro závěrečnou zkoušku. Součástí kurzu je občerstvení. V případě absolvování zkoušky bez přípravného kurzu, Vám můžeme písemné testové otázky a ústní otázky se správnými odpověďmi, včetně fotografií pro určování rizik, dodat emailem za cenu 1.500,- Kč včetně DPH.


JEDNODENNÍ ŠKOLENÍ VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. A ZKOUŠKA - Vyhláška č. 50/1978 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Kurz a zkouška Cena s DPH Objednat
Nabídka jednodenního školení vyhlášky č. 50/1978 Sb. a zkouška z § 5 1.452,- Kč Koupit
Nabídka jednodenního školení vyhlášky č. 50/1978 Sb. a zkouška z § 6 1.452,- Kč Koupit
Nabídka jednodenního školení vyhlášky č. 50/1978 Sb. a zkouška z § 6 a 7 1.573,- Kč Koupit
Nabídka jednodenního školení vyhlášky č. 50/1978 Sb. a zkouška z § 6 a 8 1.573,- Kč Koupit
Nabídka jednodenního školení vyhlášky č. 50/1978 Sb. a zkouška z § 6 a 10 2.057,- Kč Koupit
Nabídka jednodenního školení vyhlášky č. 50/1978 Sb. a zkouška z § 4 1.573,- Kč Koupit